מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

4. השימוש בלוח הכפל

לוח הכפל דומה ללוח המאה, שבאמצעותו ניתן ללמוד סימני התחלקות ומספרים ראשוניים, כמו שמודגם בשיטה המפורטת ללימוד חשבון

כדי למלא את לוח הכפל, רושמים בשורה למעלה ובטור השמאלי (טור הוא שורה מאונכת, כמו טור של שולחנות בכיתה) את המספרים מ- 1-10. לאחר מכן, מתקדמים בשורה ובטור של 2 בדילוגים של + 2: 2,4,6,8,10,12 וכו’. ממלאים את השורה שמתחילה ב- 2, גם במאונך (מלמעלה למטה) וגם במאוזן. בשורה ובטור המתחילים ב- 3 ממלאים את המשבצות בדילוגים של “ועוד” 3, וכן הלאה.

הספרות שבשורה העליונה ובטור שבצד, משמאל – מרכיבות את תרגיל הכפל. לפתרון 6X9 שמים את האצבע על המספר 6 שבטור בצד שמאל, ואת האצבע השניה על המספר השני בתרגיל, 9 . מתחילים לנוע, מהמספר העליון כלפי מטה, ומהמספר שבצד – ימינה, לרוחב. נפגשים במספר 54, שהוא התוצאה של תרגיל הכפל 6X9 . מתאמנים בפתירת תרגילים נוספים, בעזרת הלוח:

2X1=
5X6=
8X8=
10X7=
7X7=

ניתן לתת לילד לפתור תרגילים שיש ביניהם דמיון או שיטה מסויימת, ולתת לו לגלות לבד את העיקרון. גילוי עצמאי הוא תמיד מהנה, משפר את הביטחון העצמי וגם נשמר טוב יותר בזיכרון. לדוגמה, ניתן לתת לילד, לאחר שהתאמן על תרגילים רגילים – תרגילים מסוג מסויים (בצורה הטכנית של שימוש בלוח הכפל): תרגילים שהם כולם כפולות של ,10 או של “מספר כפול עצמו” – לגלות שמספרים אלה נמצאים על אלכסון הריבוע של לוח הכפל. לתת תרגילים של כפולות 9 (עם קצת עזרה, כדי לגלות את העיקרון שסכום הספרות של כפולות 9 הוא תמיד 9. )

לפתרון התרגיל 6X 8 אנו נעים כלפי מטה מהמספר 8 שבשורה העליונה, ומהמספר 6 שבטור שבצד שמאל. נקודת המפגש היא התשובה לתרגיל, 48.

על התלמיד ללמוד בע”פ את לוח הכפל. ללא הבנה, גם שינון רב לא יועיל. איך להתמודד עם תרגילי הכפל? ניתן להשתמש במחשבון, אולם ייתכן מאוד שלא נזכור את התשובות. ייתכן גם שנקליד לא נכון ולא נדע שטעינו. אפשר להשתמש בלוח הכפל, אולם גם אז – יתכן שלא נפנים ולא נזכור את התשובות, או שהאצבע תחליק ונטעה, וגם אז – לא נדע שטעינו. ולפעמים גם צריך לפתור תרגילי כפל כאשר אין בידינו לוח כפל או מחשבון.

מניפולציות שונות הנשענות על שליטה בחוקי החשבון – יסייעו לנו בפתרון תרגילי הכפל. לדעתי לא ניתן להגיע לשליטה אמיתית בכפל, ללא הבנה של חוקי החשבון – חוק החילוף, החוק הקיבוץ ובעיקר – חוק הפילוג, אף שהוא קשה יותר להבנה.