מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

1. המעבר מחיבור לכפל

תרגיל כפל הוא קיצור של תרגיל חיבור, שיש בו מספר אחד החוזר על עצמו.

את תרגיל החיבור 2+2+2=6
ניתן לקצר לתרגיל הכפל 3X 2=6

כלומר – שלוש פעמים שתיים, המספר 2 מופיע בתרגיל החיבור 3 פעמים.

מקצוע החשבון פותח כנראה ע”י עצלנים, שלא אוהבים להתאמץ ומחפשים קצורי דרך; קשה להם להגיד: 2+2+2+2+2+2+2 , והם מקצרים תרגיל חיבור שבו חוזר אותו מספר – לתרגיל כפל. המספר שחוזר בתרגיל החיבור, הוא 2. זהו המספר הראשון בתרגיל הכפל, כותבים 2. עכשיו כותבים את סימן הכפל, כי זהו תרגיל כפל. המספר השני בתרגיל הוא – כמה פעמים המספר 2 חוזר בתרגיל החיבור, 7 פעמים. קיצרנו ל- 2 X 7 . הגדרה זו של “המספר הראשון בתרגיל החיבור הוא המספר הראשון בתרגיל הכפל” היא לצורך הקלת ההבנה של הכפל, אפשר כמובן להגדיר אחרת. כדי להקל על ההבנה, אנו “מתרגמים” את סימן הכפל מ”שפת החשבון”** – לעברית: במקום “כפול” אנו אומרים” בלב”: “כמה פעמים, או – כמה פעמים המספר חוזר בתרגיל הכפל”. סופרים את מספר החזרות של המספר בתרגיל החיבור, כולל הפעם הראשונה שהוא מופיע. אין צורך לפתור תרגילים מסובכים כמו 8+8+8+8, אלא רק לעבור ממצב של חיבור למצב של כפל.

מתאמנים בהפיכת תרגילי חיבור לתרגילי כפל, מתעכבים גם על תרגילים כמו: 3+3+3+4. האם ניתן להפוך תרגיל כזה לתרגיל כפל? מומלץ להשתמש בהמחשה פיזית, בעזרת בדידים או לבני לגו רבועות ובעלות גודל שווה.

**פירוט לגבי “שפת החשבון” – במצגת כאן: שפת החשבון

חומר עזר

מצגת: “כפל לעצלנים
מצגת: “המעבר מחיבור לכפל