מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

9. תרגול של פתרון תרגילי כפל

תרגול של פתרון תרגילי כפל, באמצעות תרגילים יותר קלים
דיברתי על כך שהחשבון דומה לסולם שחלק משלביו שבורים. אנו מסתמכים על התרגילים שקלים לנו יותר, בבואנו לפתור תרגילים יותר קשים. אם כך, מה קל? איזה שלבים הם חזקים ועליהם נוכל להישען? אין לנו בעיה גדולה בשליטה בתרגילי כפל של כפול 0,1,2.

כפולות 3, ניתן לנוע בדילוגים של “ועוד” שלוש: 3+3, 12+3. להישאר עדיין בתחום החיבור כדי להגיע לכפל. במקרה של תרגילים יותר מסובכים, כמו – 7X3 – ניתן להיעזר בחוק הפילוג ובאצבעות.

גם כפולות 5 הן די קלות, הן תמיד מסתיימות ב- 0 או 5. אפשר לשחק במשחק “5 בום”, ואפילו ליהנות מהן (משחק לחבורת ילדים. הילד הראשון סופר: 1, השני 2, וכשמגיעים לילד שצריך להגיד – 5, – עליו לומר במקום המספר: “בום”. במקום המספרים שהם כפולות 5, יש להגיד “בום”. אם טעה ואמר 10, או 15 – הוא נפסל, וממשיכים.)

כפולות 10 הן קלות מאוד, תמיד מסתיימות ב- 0 (ספרת האחדות היא 0).

כאשר אנו מבקשים לפצל תרגיל קשה לשנים קלים, נוכל לבחור באחת הכפולות שקלות לנו יותר, לשיים את המספר ל- +2, +5, +10. (לשיים=לתת למספר שם אחר. לדוגמה – לקרוא ל- 8 4+4).

12X6
כפולות 10 קלות לי, וגם כפולות 2. אשיים את המספר 12 ל- 2+10
6X(10+2) = 6X2 + 6X10 = 12 + 60 = 72

הנה כמה תרגילים “קשים”:

6X8
ראשית עלי להחליט – מה קל לי יותר, באיזו דרך לפתור? 6X4 קל לי, לכן אני משיימת את 8 ל 4+4.
8X6=(4+4)X6 = 4X6 + 4X6= 24+24=48

9X7
7X4 קשה לחבר “בראש” עם 5X7, 28+35. גם 9X3 לא קל.
אפשר לעשות מניפולציה כמו 7X3X3, לקרוא ל-9 בשם אחר, 3X3, בתור תרגיל כפל ולא חיבור. לקבל 7X3X3 ולבצע את תרגיל הכפל. ההצלחה בכפל תלויה ביכולת לבצע מניפולציות שונות ולבחור בין אפשרויות של תרגילים קלים יותר. מובן שלמניפולציה כזאת נדרש לימוד בנפרד.

אפשר לקרוא ל-9 בשם של תרגיל חיסור, ולפתוח סוגריים, כאשר במקום לחבר, שמים סימן חיסור כי זה הסימן שבתוך הסוגריים.
7X(10-1)=7X1 – 7X10=70-7=63

לגבי שיום (לקרוא בשם אחר) של 9 כתרגיל חיבור, אני בוחרת ב 6+3. הבחירה נעשית לאחר שבדקתי מראש את תרגיל החיבור 21+42, ומצאתי שקל לי לבצע אותו תרגיל החיבור הזה “בראש”.
9=6+3 7X9= 7X(6+3)= 7X3 + 7X6 = 21 + 42 = 63

הסוד לגבי כפל ובחשבון בכלל, הוא להבין היטב את החוקים, ולפעול על פיהם ביצירת קיצורי דרך או דרכים נוחות כדי להגיע לתשובה.