מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

2. המחשת המעבר מחיבור לכפל

ייתכן שהמבוגר מסביר, ונראה שהילד מבין את ההסבר – אך בבואו ליישם באמצעות המחשה את הדברים – הוא אינו מצליח, מתבלבל ואף שוכח את ההסבר. הסיבה לכך היא שהבנה מתוך שמיעה מתאימה ל”רמת ההבנה הראשונה” – ואינה מגיעה לרמה השנייה של היכולת ליישם את הנלמד, כפי שמפורט באתר ב- רמות הבנה של לימוד. הקשבה להסבר אינה דומה ל”תפיסה” של הבנה, בעזרת “תפיסה” והזזה של בדידים מוחשיים. יש לחזור על ההסבר לגבי המעבר מחיבור לכפל לחזור על ההדגמות, ואז לתת לילד לבצע עם המבוגר, בשלבים, עד שיהיה מסוגל לבצע בעצמו. סימן לכך שהילד מבין היטב את הנלמד, הוא שיוכל להסביר אותו למישהו אחר.

המחשה של המעבר מחיבור לכפל:
תרגיל החיבור 3+3 מיוצג ע”י הריבועים:
(לצורך המחשת תרגילי כפל עדיף להשתמש
בבדידים רבועים).

מצמידים את הריבועים שבתרגיל החיבור,
ויוצרים “שטיח” כפל.
ב”שטיח הכפל” אנו כופלים שורה בטור – או צד אחד בצד השני. בצד שמאל מופיע המספר שחוזר על עצמו בתרגיל החיבור: 3. הצד העליון, השורה שלמעלה – מציין את מספר הפעמים ש– 3 , המספר החוזר – מופיע בתרגיל החיבור.

דוגמה נוספת של מעבר מתרגיל חיבור שבו מספר אחד החוזר על עצמו כמה פעמים, לתרגיל כפל (כדאי לתת עוד דוגמאות, להמחיש – ואח”כ לתת לילד לבצע בעזרת הבדידים):