מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

15. פתרון בעזרת חילוף

לחץ כאן לצפיה במצגת

חלק מהמצגות עולות לאט, נא ללחוץ ולהמתין…

החשבון הוא כמו סולם שחלק משלביו שבורים. כלומר אנו שולטים בחלק מהתרגילים טוב יותר ובחלק אנו חלשים יותר. ניתן להיעזר בתרגילים המבוססים אצלנו לפתרון הרגילים שקשים לנו יותר,
ו”לטפס” במעלה סולם החשבון תוך הישענות על תרגילים שבהם אנו “חזקים”.

הכרה של חוק החילוף, שמוצג במצגות הקודמות, תאפשר לנו להחליף בין הספרות ולפתור תרגיל “קשה” כמו 2+5 (2+1+1+1+1+1) באמצעות התרגיל 5+2 (5+1+1) שהוא קל לנו יותר.
המצגת מדגימה פתרון של תרגילי חיבור באמצעות שימוש בחוק החילוף.