מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

3. שיעור חשבון שלישי “ועוד אחד”

לחץ כאן לצפיה במצגת

חלק מהמצגות עולות לאט, נא ללחוץ ולהמתין…

נותנים לילד להחזיק 2 חפצים, ואז מוסיפים לו עוד אחד. מסבירים את שפת החשבון המקוצרת שמופיעה בתור תרגיל: היה לנו בהתחלה 2\ ואז משהו קרה, נוסף עוד אחד. כמה יש לך עכשיו?

המספר הראשון בתרגיל הוא מה שהיה בהתחלה. ואז משהו קרה, קיבלת עוד זה “ועוד”. כמה עוד קיבלת? ועוד אחד, זה המספר השני בתרגיל. כמה יש לך בסוף “הסיפור”? במקום שאלה זו כותבים את הסימן “שווה” ולאחריו את הכמות שהייתה בסוף הסיפור, התוצאה. כשעושים תרגילים של “ועוד אחד” התשובה של התרגיל היא המספר שאומרים אחר כך בספירה. 3+1=4, 2+1=3, 5+1=6 וכו’.

מתרגלים עם מספרים שונים ובעזרת המחשה עם חפצים. רמת ההבנה של הילד תהיה טובה יותר ככל שההמחשה טובה. לאחר שהבין את התרגיל כנותנים לו את החפצים ביד, מתרגלים כאשר המבוגר הוא שמחזיק את שני החפצים בידו והילד הוא שנותן לו “עוד”.