מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

48. כתיבת מספרים לפי השיטה העשרונית

לעניין זה חוזרים להרבה מאוד המחשה, עוברים מהמחשה עם חפצים
להמחשה-סימול בציור ואז למספרים. בדידים של בית ספר או בדידים של פלכר שארוזים בסלוטייפ, בחבילות של 10.
חוזרים על מה שלמדנו בשיעורים קודמים.

אלה אחדות, יש 3 אחדות.
שמים את האחדות בטבלה במקום של האחדות. שמים את הבדידים פיזית בטבלה, ולא ציור שלהם. לאחר מכן כותבים במספר: כמה אחדות יש בטור האחדות? כמה עשרות (חבילות ארוזות של 10) יש בטור העשרות.

כתבנו את המספר 13. מנסים אפשרויות שונות. אם הילד עונה בטעות – יש כאן עשר עשרות או 30 עשרות, מראים לו כמה הן 10 או שלושים חבילות של עשר. סופרים את החבילות ולא את העשר שבתוכן.
מנסים: 5 אחדות ושלוש עשרות, וניסיונות אחרים. כותבים עם הילד את המספר שבכל טור, ובודקים איזה מספר יצא.

אפשר גם לעבוד עם טור המאות, בעזרת בדיד מאה, של בי”ס, או עשר חבילות של עשר, ארוזות. ולהחליף אותן בבדיד אחד שכותבים עליו 100.
מתאמנים, ואז עולים שלב. אומרים לילד שישים בדידים במקום המתאים לפי מס’ מסויים של אחדות, מס’ של עשרות. ואז לשים בדידים של המספר 31 במקום המתאים. כמה עשרות יש לו וכמה אחדות. לאיזה מספר יש 2 מאות ושלוש אחדות. אז כמה עשרות יש? (0). לבלבל ולא לשאול לפי הסדר. לאיזה מספר יש 2 עשרות, מאה אחת וחמש אחדות.

אחרי שהעניין מבוסס ובדקנו אותו מכמה זוויות
אפשר להתחיל לדבר על חיבור וחיסור במאונך.