מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

21. אז מה למדנו?

בדפים הקודמים עשינו עבודה על ועוד אפס, ועוד אחד, ועוד שתיים, פחות אפס, פחות אחד ומספר פחות עצמו. למדנו 60 תרגילים עד עכשיו. אם מוסיפים הבנה של משמעות חוק החילוף, זה מוסיף עוד 30 תרגילים. כלומר למדנו כמאה תרגילים. הילד צריך לדעת אותם “בשליפה” ובחישוב בראש”. להיות מסוגל לפתור אותם בלי המחשה וללא חישוב באצבעות, בקצב מהיר למדי.

טבלה: התרגילים שלמדנו