מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

28. האם חוק החילוף מתקיים בחיסור?

קודם נבדוק בעזרת הבדידים לגבי חיבור.

חוק החילוף מתקיים בחיבור, אפשר להחליף מקומות
של המספרים שנמצאים בצד אחד של התרגיל.
בצד אחד של סימן השווה.
מה לגבי חיסור, האם

האם 1-2 יתן אותה תוצאה?
האם ניתן להוריד 2 בדידים
מבדיד אחד, או לקחת שניים מאחד?
אם יש לך גולה אחת, ואתה צריך לתת לחבר 2 גולות, מה יקרה?
אתה תישאר חייב לחבר שלך גולה אחת.
בחשבון קוראים לזה מינוס. מינוס אחד הוא חוב של אחד,
זה לא אותו דבר כמו שיש לך גולה אחת.
אם רצית לקנות במכולת מסטיק בשני שקלים, אבל יש לך רק שקל,
מה תעשה? תיתן למכולת את השקל שיש לך ותהיה חייב עוד שקל אחד,
שתחזיר אולי מחר. התשובה של 2-1 שונה מהתשובה,
ממה שיש לך בסוף, בתרגיל 1-2. כאן יש לך 1, כאן אתה חייב 1.

על ציר המספרים זה נראה כך: אנו מרחיבים את הציר מעבר לאפס.

התרגיל 2-1=-1
עומדים על אחד, הולכים
אחורה שני צעדים, לאן היגענו?

האם 1-2=2-1? לא. מצאנו שחוק החילוף אינו מתקיים לגבי חיסור,
אסור להחליף בין הספרות בתרגיל חיסור.

למדנו שחוק החילוף מתקיים בחיבור ואינו מתקיים בחיסור.
למדנו תרגילים של ועוד ופחות אפס, ועוד ופחות אחד, ועוד ופחות שתיים
ומספר פחות עצמו. בדקנו בהמחשה על ציר המספרים, ראינו ש”פחות”
הוא תנועה שמאלה על הציר ו”ועוד” הוא תנועה ימינה. למדנו לזהות
כמות והטרמה לכפל.

חוזרים לארבעה בדידים. סידורים שונים.

התרגיל הוא 2+2=4
נראה כאילו אין אפשרות של חילוף.

לשאול את הילד למה. (כי זה אותו מספר. אפשר להחליף בין שתי הספרות אבל זה לא יראה בתרגיל)

מומלץ להיעזר במצגת של הספרה 3
מומלץ להיעזר במצגת של הספרה 4
ובעוד מצגות של הספרות