מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

20. חזרה על חוק החילוף

הבדידים על השולחן, מראים לילד בעזרת הבדידים את התרגיל 1+0 . נותנים לו בדיד אחד ביד, אומרים: כמה היה לך בהתחלה? הילד אומר אחד. נתתי לך עוד אפס, כמה יש לך עכשיו? אחד. 1+0=1
היו לך שנים. נתתי עוד אחד (נותנים עוד אחד ביד) כלומר 2+1=
כמה יש לך עכשיו? 3.
עכשיו עוברים מהמחשה ביד של הילד להמחשה על השולחן.
היו לי שני בדידים (אפשר באותו צבע), קיבלתי עוד אחד. מזיזים את הבדיד האחד לכיוון השניים. כמה יש לי עכשיו?

2+1=3

עם אותם בדידים, היה לי אחד וקיבלתי עוד שניים. מזיזים את השניים לכיוון הבדיד הבודד.

1+2=3

רואים שיש חילוף במקומות בין המספרים 1,2.
שואלים: למה 1+2=2+1
הילד נותן את התשובה: כי זה בא קודם מהכיוון הזה ואחר כך מהכיוון הזה, הסכום נשאר אותו הדבר..
בודקים לגבי כמה תרגילים עד 10. האם 8+2=2+8
בודקים על ציר המספרים.