מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

24. כתיבה נכונה של תרגילים

המספר נמצא בתוך “הבית” שלו (מסגרת כחולה). אנו יכולים לקבוע שהבית הוא ארבע משבצות בתוכן הוא נכתב.
מסביב ל”בית” יש גדר דמיונית, “אויר”, (עיגול אדום) ששומרת שהשכנים מהבית ליד לא יבקרו ללא צורך בתוך הבית לבקש חצי כוס סוכר וכדומה. כמו שהשכנים לא מבקרים כל הזמן, גם המספר השני עומד בריחוק מסויים מהראשון ויש ריחוק גם בין תרגיל לתרגיל. הם אינם נכתבים על ובתוך השני. מסביב למספר הראשון יש אויר, מסביב לסימן החיבור יש את האויר שלו, הגבול הדמיוני שמקיף אותו. כך גם מסביב למספר השני, לסימן השווה ולתוצאה. רישום מסודר עוזר גם לפתרון נכון וגם הדף נראה יותר טוב ומסודר. כך נראה שהתלמיד טוב ושולט בחומר – זה יוצר רושם טוב.

מסביב לתרגיל כולו יש גם “אויר”. לכל דבר יש את המקום שלו וממבט שטחי בדף אפשר לדעת היכן רשום התרגיל ואיפה הפתרון. אשרטט עכשיו את הגבול הדמיוני בצורת עיגול צבעוני במקומות המתאימים.

תרגילים עם גבול דמיוני מסביבם על דף המחברת.

יש תלמידים שחושבים שצריך לכתוב את המספר או הספרה בתוך משבצת אחת ואסור לחרוג מכך. כמו התרגיל 10=1+9 שבדוגמה. למעשה כותבים בהתחשב בשורות האופקיות ולא המאונכות.
חשיבות הכתיבה הנכונה ושמירה על גבולות עולה ככל שעולים ברמת התרגילים.