מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

55. הסכם סדר פעולות

הסכם הפעולות בחשבון, סדר העדיפויות של הפעולות.
הסדר הוא: קודם כל הסוגריים הפנימיים, ומתקדמים כלפי חוץ.
כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור.
כפל, חילוק וסוגריים אומרים: “תפתור אותי קודם.”
דוגמה: 5X3+2 = קודם מבצעים את תרגיל הכפל, 5×3 ואז מוסיפים את תרגיל החיבור +2 אם לא היינו עובדים לפי סדר זה היינו מקבלים בכל פעם תשובה אחרת עבור אותו תרגיל חשבון.
לפי חוקי החשבון שלנו זה בלתי אפשרי. תמיד 3=3 וזה לא כמו בחיים, שלפעמים 3=3 ולפעמים 3=4.

דוגמה נוספת: 3×3+4×5:2 = 19

קודם מבצעים 4×5 ואז מחלקים לשתיים. בכפל וחילוק מתקדמים לפי הסדר של ההופעה בתרגיל. אין עדיפות לכפל על חילוק. מבצעים את תרגיל הכפל הראשון 3×3 ורושמים את הסכום מעליו. מחברים את הסכומים. 10+9=19
לא כדאי לבצע שלבים בראש ולזכור, כל שלב שזוכרים בראש יש לו 50% סיכוי לטעות. אם יש כמה שלבים כאלה הסיכוי לטעות גבוה מאוד. בקלות ניתן למנוע בעיה כזאת ע”י רישום מסודר.
אם היינו פועלים ללא הסכם סדר הפעולות יכולנו לקבל גם 13×5;2=32.5
אם שמים בתרגיל סוגריים צריך לפעול קודם כל לפי הסוגריים. פותרים את מה שבתוכם, רושמים תוצאה מעל הסוגריים ואז ממשיכים לפי סדר פעולות (כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור).
3x(3+4)x(5:2)=21×2.5=52.5