מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

42. מספרים מעל 20

ניתן להמשיך לספור מעל 20, להגיע ל 20+10 ולהמיר את ה-10 הבודדים בחבילה ארוזה או בעשרת. לשאול: כמה חבילות ארוזות של 10 יש בעשרים? כמה עשרות יש בעשרים? כמה אחדות, כלומר כמה בודדים יש לנו?
עובדים עם הבדידים, שואלים איזה מספר מייצג מערך בדידים מסויים שסידרנו. מבקשים מהילד לייצג בעזרת הבדידים מספר דו ספרתי אחר. מספר דו ספרתי, כלומר יש בו שתי ספרות. (ההסברים מכוונים לילדים).

ספרה היא מספר שיש בו רק מספר אחד, מאפס עד עשר. מהי הספרה הנמוכה ביותר? אפס. הגבוהה? 9.
10 הוא מספר דו ספרתי, עשוי משתי ספרות. המספר הדו ספרתי הגבוה ביותר הוא 99.
המספר התלת ספרתי הנמוך – 100. תלת= שלוש, ת’ מתחלפת עם ש’, כמו בערבית – תלתה, וצמח התלתן .

שואלים כמה עשרות יש בשלושים, כמה בארבעים. הילד אולי יענה שיש בשלושים 30 עשרות.
עונים שיש 30 אחדות, בודדות, אבל כמה מקלות של עשר יש, כמה חבילות ארוזות של עשר = 3 עשרות. מתרגלים את הנושא.

עולים במספרים אבל בלי לדלג – צריך להמשיך לספור 31,32, 33, הסבלנות תשתלם. כדי שתהיה לילד תחושה של המספרים. מתקדמים כך מעשרת לעשרת , כל פעם מוסיפים 10 אחדות וממירים אותן למקל עשרת, עד ל 99 .
כל פעם שואלים – 39 – מה יהיה המספר הבא?
49 – אם נוסיף אחד מה יקרה?

מסבירים לילד את החשיבות של הבנת הספרות מאפס עד עשר. מסבירים שכל החשבון שלנו מבוסס עליהן. 1,2,3 ומעל 10 – 11,12,13 זה מאד דומה. ו – עשר עשרים שלושים ארבעים זה בעצם גם 1 עשרת, שתי עשרות, שלוש עשרות, ארבע וכו’. גם מאה אחת, שתי מאות- מאתיים, שָלוש מאות – שלוש מאות, ארבע מאות ונותנים לו להמשיך לספור לבד. הספירה גם מעל עשר, מבוססת על מאחד עד 10.

בשיעור הבא אפשר להתחיל תרגילים של חיבור וחיסור פשוט מעל 20.
20+0= בדיד המאה
20+1=
20+2=
אחר כך ועוד ופחות אחד ועוד ופחות אפס
21+0=
22+1=
24+2=
24-1=
29+1=
אני לא אכנס כאן לפרטים, אני מקווה ששלבי העבודה המדורגת וההמחשה עם הבדידים ברורים. כדאי לספור בעזרת הבדידים מאחד עד מאה. סופרים מאחד עד עשר עם אחדות, מחליפים בבדיד של 10מוסיפים עוד אחדות, סופרים מאחת עשרה עד 20. רואים שהוספנו 10 אחדות ומחליפים בבדיד של 10. עוצרים ורואים, כמה בדידי עשרות יש בעשרים. 2. כמה בדידי אחדות בודדים? 20. ממשיכים בצורה זו במשך שניים שלושה שיעורים, עד למאה. אז מחליפים את עשרת בדידי העשר בבדיד אחד של מאה. ואז שואלים כמה זה 100+1 ומניחים בדיד אחד נוסף.

בדיד המאה נראה כמו לוח רבוע שעשוי מעשרה מקלות עשרת מאוחדים.
לגבי הבדידים של פלכר –
10 חבילות ארוזות הן מאה. בשלבים מאוחרים יותר אפשר להשתמש בבדיד אחד שכתוב עליו 100.
כדאי לעבוד בעזרת בדידים על תרגילי חיבור כמו
20+30=
50+10=
ולהצביע בעזרת הבדידים על הדמיון בין תרגילים אלה לתרגילים הבסיסיים שבתוך העשרת הראשונה.
2+3=
3+5=
למרות שאני לא מרחיבה בנושא, אני מקווה שברור ש צריך לתרגל, כי זהו הבסיס גם לכפל. צריך כאן 10 שיעורים על הנושא של תרגילים מאחד עד מאה, ועוד ופחות אחד, ועוד ופחות אפס, ועוד ופחות שתיים ושלוש, וגם פחות ארבע ופחות חמש אם אפשר. לתרגל גם ע”י משחקי מסירות בכדור, ולא לשאול תרגילים שקשורים בשבירת עשרת כמו 7+5, 32-3 כי עוד לא למדנו את זה.