מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

12. “פחות אחד”

עבודה עם הבדידים –
להסביר את הקוד המילולי שמוחלף בשפת החשבון ע”י הסימן פחות. פחות זה כשמפסידים, הולך לאיבוד, נתתי לחבר, התקלקל או נרקב, נגנב או נפל. הסימן פחות והרגשת ההפסד אינם תמיד מעציבים. אני משתדלת לעבוד כך שהילד לא יפחד מהפחות ולא ירגיש עצוב על ההפסד. מביאה דוגמאות בהן אני מעוניינת שיהיה לי פחות .

היו לי שתי עוגיות ואכלתי אחת.
או היו לי 3 כתמים על הפרצוף. ניקיתי אחד מהם עם סבון. כמה כתמים נשארו ?
היו לי 3 אויבים. השלמתי עם אחד מהם.
3 – 1 =2
היה לי 3, לקחו לי 1, כמה נשאר לי? 2.
ב”פחות אחד” יורדים מספר אחד בספירה.
אל המספר שכאשר סופרים, אומרים אותו קודם.
סופרים 1,2,3. איזה מספר אומרים לפני שאומרים 3?
זה המספר שבא קודם. 2.
העבודה נעשית מכיוון שילדים רבים אינם מבינים למה אנו מתכוונים במושגים “אחרי”, “לפני”, “קדימה” ו”אחורה”, ומתבלבלים. המורה מניח שהילד מבין מושגים פשוטים כאלה אבל עיני הילד מזדגגות וההסבר מתפספס.

היה לי 4, נתתי אחד לחבר, כמה נשארו לי?

עושים מבחן של פחות אחד. אחר כך מבחן של “פחות” ו”ועוד אחד”. אפשר להיעזר במצגות של שיעורי החשבון שבאתר.

3. מצגת להכרת התרגיל: ועוד אחד
4. ועוד אפס
5. פחות אחד