מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

32. אי שוויון והטרמה למשוואה אלגברית

יתכן שהחשבון התחיל משקילה של דברים בשני צדדים של מאזניים.
בכל כף של המאזניים שמים משקל מסויים. אם המשקל הוא שווה
בשני צדי המאזניים, אותו הדבר בשני הצדדים, המאזניים יהיו ישרים.
אנו מציינים בקיצור ע”י הסימן = את העובדה שהמאזניים ישרים.
הקו המאוזן ישר.
אם בשני הצדדים של המאזניים יש כמות שונה,
המאזניים יטו לצד אחד והקו יהיה אלכסוני.

הקו האלכסוני שחוצה את סימן השווה מציין “לא שווה”, “שונה”,
מזכיר את הנטייה של המאזניים במצב של אי שוויון.
סימן הלא שווה, שונה = .
מתרגלים את הנושא. לשים סימן = < >
2 2
3 4
4 5
5 0
3 5
0 1
1 1

מצב של שתי כפות מאזניים, אני רוצה לאזן את שני הצדדים, שיהיו שווים.
בכף אחת של המאזניים יש שתי משקולות של קילו (1+1) בכף השנייה יש משקולת אחת של שני קילו.
זה ייכתב כך: 1+1=2 או 1+1=2.

מצב של שתי כפות מאזניים, אני רוצה לאזן את שני הצדדים, שיהיו שווים.
בכף אחת של המאזניים יש שתי משקולות של קילו (1+1) בכף השנייה יש משקולת אחת של שני קילו.
זה ייכתב כך: 1+1=2 או 1+1=2.

משמעות התרגיל שאנו מכירים מקודם היא עכשיו מצב של משוואה:
אנו רוצים שמשני הצדדים של סימן השווה תהיה כמות שווה.
אנו יכולים לקרוא למספר 2 בשם שונה, 1+1, והכמות תהיה 2.
הבנה של תרגיל בצורה כזו היא הטרמה למשוואה אלגברית,
עם נעלם X. במשוואה אלגברית אנו פועלים על שני צידי המשוואה
באותה פעולה חשבונית ולכן לא משתנה מצב השוויון שיש בין הצדדים.
אנחנו מורידים או מוסיפים מספר מסויים משני האגפים כדי להגיע לביטוי
חשבוני נוח יותר עבורנו. מותר לנו לעשות זאת, כפי שמאזניים יישארו
מאוזנים אם נוסיף למשל 2 ק”ג לכל אחת מכפות המאזניים.

הטרמה נוספת למשוואה אלגברית היא השימוש בריבוע או מלבן
לציון מספר חסר שיש להשלים אותו. במשוואה משתמשים
ב X במקום ציור המלבן.

1+ =1 אחד ועוד משהו יהיה שווה אחד. מה לכתוב בתוך הריבוע?
2+ =3 שתיים ועוד מה, יהיה שווה שלוש. מה לכתוב בריבוע?

כמה צריך להוסיף לשתיים כדי שיהיה לי שלוש?

כדי להצליח באמת בפתירה של משוואות כאלה, של 10 ועוד מממ… שווה 11,
צריך להבין היטב את הקשר בין חיסור לחיבור. להבין שהתוצאה מתחלפת באחד המחוברים, או שהתוצאה פחות אחד המחוברים תיתן את המחובר השני.