מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

60. חוק הקיבוץ

עכשיו נפעל על התרגיל 2x2x2=8 בעזרת חוק הקיבוץ ונראה מה נקבל. חוק הקיבוץ אומר, שבכפל או בחיבור ניתן לשים סוגריים איפה שרוצים בלי שתוצאת התרגיל תשתנה. בתנאי שהתרגיל הוא רק כפל או רק תרגיל חיבור. כלומר אפשר לאסוף או לקבץ לקבוצה אחת חלקים מהתרגילים והתוצאה תישאר אותו הדבר. לדוגמה:
2+3+5=(2+3)+5=2+(3+5)
2 x (2 x 2) = 8
2 x 4 = 8
אם אשים את הסוגריים במקום אחר אקבל את התרגיל המתחלף.
(2 x 2) x 2 = 8
4 x 2 = 8
חוזרים עכשיו אחורה ושוב מפרקים לגורמים, אבל מתייחסים גם לחילוק.
נותנים לילד לעשות לבד.
2 ראשוני
3 ראשוני

2×2=4
2=4:2
5 ראשוני

2×3=6 3×2=6 6:2=3 6:3=2

7 מספר ראשוני