מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

אומדן כאשר מבצעים תרגיל חיבור או חיסור במספרים עם ספרות רבות, שדורשים פעולות ושלבים שונים כמו שבירת עשרת, הלוואה ופריטה, כדאי לבצע אומדן כדי לראות אם תזוזה מקרית בכתיבה לא שינתה את התוצאה לגמרי. או אם לא היה פשוט בלבול בחישוב. האומדן עוזר להתמצא ולראות אם התוצאה הגיונית.
“מעגלים” את המספרים ומבצעים תרגיל פשוט הרבה יותר. תוצאת התרגיל הפשוט צריכה להיות דומה, באותו סדר גודל של תוצאת החישוב המסובך יותר.

סכום התרגיל או התוצאה, פחות אחד המחוברים ייתן את המחובר השני. זה משמש לנו כבדיקה שחישבנו נכון. 5+3=8 ולכן 8 עשוי משלוש וחמש. אם ניקח משמונה חמש נקבל שלוש. אם נוריד משמונה שלוש, נקבל חמש. המספר מתחת לקו, פחות המספר מעליו, ייתן את המספר העליון בתרגיל החיבור.

כדאי לתרגל בדיקה ואומדן באופן קבוע, כדי שהילד יוכל להשתמש בכך גם בתנאי לחץ של מבחן.

בדיקת תרגילי חיסור:
בתרגיל חיסור, הסכום ועוד המספר מעליו יתן את המספר העליון.

לתרגול נוסף של הנושאים האחרונים כדאי לפנות לספר “חושבים ומחשבים” לכיתה ד’.
מופיע שם גם נושא שאלות מילוליות.