מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

53. שאלות מילוליות מורכבות

לנושא זה התייחסתי כבר בעניין השפה שלא איכפת לה. העניין עכשיו מסתבך יותר ומצריך עבודה עם המחשה בציור. ההמחשה היא המפתח לפיתרון שאלות מורכבות. צריך קודם כל לתרגם את העברית לשפת חשבון מקוצרת ולכתוב נתונים יחד עם קריאת השאלה.

שאלה: בבית אריזה לתפוזים ארזו ושלחו בשבוע הראשון לחודש 145 ארגזי תפוזים. בשבוע השני שלחו 35 ארגזים פחות. בשבוע השלישי שלחו 15 ארגזים יותר מבשבוע השני. בשבוע הרביעי שלחו ארגזים כמו בשבוע הראשון והשני יחד.

עכשיו בודקים מה שואלים בשאלה. השאלות יכולות להיות: כמה ארגזים סך הכל נשלחו בכל אותו חודש, באיזה שבוע נשלחו הכי הרבה ארגזים ובאיזה הכי פחות, כמה ארגזים יותר נשלחו בשבוע הראשון ביחס לשבוע השלישי וכולי. כשהנתונים מוצגים ומעובדים בצורה כזו לא כל כך קשה לענות.

א. כמה ארגזים נשלחו באותו חודש:
שבוע 1+ שבוע 2 + שבוע 3+ שבוע 4 =
145+110+125+255= 635 ארגזים

כותבים תרגיל מאונך לפיתרון בצד ורושמים את התשובה שנתקבלה, בצירוף מה מייצג המספר.
א. תשובה: בחודש כולו נשלחו 635 ארגזים.
בצורה כזו גם הילד יכול לפענח את שיעורי הבית שלו בקלות ובמהירות לצורך מתן תשובה בכיתה, הדף כולו נראה “בשליטה” וכשייך לתלמיד טוב. יש פחות טעויות בגלל חוסר סדר ורמת הלחץ בזמן הפיתרון יורדת.

בזמן רישום הנתונים יש לשים לב לכך שהמספרים יכולים להופיע בצורת יחידות שונות, למשל סנטימטרים ומטרים, או קילוגרמים וגרמים. צריך להעביר כבר בשלב רישום הנתונים את כל המספרים לשיטת יחידות אחת.