מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

17. ציר המספרים, +1, +2

הילד עומד על המדבקה של המספר הראשון בתרגיל. מזהה שסימן החשבון בתרגיל הוא פחות ולא ועוד. הולך אחורה צעד אחד (לכיוון האפס או המספרים הקטנים) לפי ההוראה פחות אחד. לאן הגעת?

אפשר לכתוב תרגילים על הלוח, שהם למעשה הוראות צעידה ותנועה על המדבקות או על הציר. קודם מבצעים תרגילים של פחות אחד ואחר כך משלבים עם שאר התרגילים שלמדנו. אפשר לסירוגין, תרגיל אחד הילד מקבל מהמורה ותרגיל אחד הילד נותן, בתנאי שהוא לא חורג מהמסגרת של אפס עד עשר ולא חורג מתרגילי פחות אחד ועוד אחד ופחות ועוד אפס. אפשר גם להדביק מדבקות מעל 10 לילד שמכיר מספרים עד 20 ולבדוק גם אותם בתרגילי ועוד ופחות אחד ועוד ופחות אפס. בודקים לגבי מספר פחות עצמו – בתרגילים של מספרים נמוכים. לומדים ללכת אחורה מספר צעדים, שמאלה במקום ימינה לגבי תרגילי חיסור, ובודקים לאן הגענו. נוכחים גם לגבי המדבקות, שמספר פחות עצמו מגיע לאפס.

“ועוד שתיים” בעזרת מדבקות, בדידים ועבודה על ציר המספרים, ניתן לראות ש“ועוד שתיים” זה למעשה ועוד אחד, ואחר כך ועוד אחד. לפני העבודה עם המדבקות הגדולות, שהיא מהנה אבל קשה לילד לתפוש מה קורה במבט אחד, מתחילים עם ציר המספרים המצוייר במחברת. מבצעים את התרגיל 2+2. עומדים על המספר 2, מדלגים דילוג אחד, מגיעים לתחנה הראשונה 3. לזה מוסיפים “ועוד אחד”. מדלגים עוד דילוג אחד ומגיעים לארבע. 2+1+1=4 מראים עם הבדידים שלהוסיף שתיים זה כמו להוסיף אחד ועוד אחד. 2+2 = 2+1+1 = 4 הילד עומד על המדבקות על הרצפה – על ציר המספרים. עומד על המספר הראשון , 2. מוסיף “ועוד אחד” ע”י צעד למספר הבא אחרי 2, המספר 3. עכשיו הוא עומד על שלוש ועושה עוד צעד אחד ומגיע למספר 4. בעצם הוא עושה צעד אחד גדול, פוסח על המספר הבא ומגיע לזה שאחריו ב”ועוד שתיים”. בכל אחת משיטות ההמחשה בודקים תרגילים נוספים: 3 + 2 1+2 0+2 עד ל 9+2

מומלץ להיעזר במצגת מס’ 8 ועוד ופחות אחד
ובמצגת מס’ 9 ועוד 2 ומספר פחות עצמו