מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

19. הציר, חוק החילוף, 0

פותרים בעזרת ציר המספרים המצוייר.
הכותרת הנ”ל מופיעה מעל התרגילים שהילד מקבל במחברת החשבון שלו.
כך גם הילד יכול לעקוב ולראות שהתקדם שלב, ושמה שהיה קשה קודם – קל עכשיו. זה נותן סיבה לאופטימיות שלו לגבי יכולת הלמידה שלו ולכן הוא יהיה יותר פתוח ללמוד דברים חדשים. כשלומדים דבר חדש כדאי לתת למוח זמן לבדוק את הדבר, להיווכח באמיתותו ואחר כך לתת מרחק של יום בין שיעור לשיעור כדי שהחומר החדש יועבר ממקום האחסון (במוח) של דברים חדשים שנלמדו, למקום האחסון של דברים ידועים שניתן להתבסס עליהם. לא ללמד הרבה בשיעור אחד, עדיף ללמד קצת מדי מאשר יותר מדי. אם מלמדים כמה דברים בבת אחת – הילד עלול לשכוח את הדברים החדשים הראשונים וירגיש מבולבל. “לאט זה מהר ומהר זה לאט”.

מבחן משולב בעזרת ציר המספרים המצוייר.
2+0=
2-2=
2+1=
2-1=
4+0=
4-1=
4-4=
4+1=
1+2=
3+2=

עוברים כך על המספרים מאפס עד עשר. לא עוברים ללמוד חומר חדש
אלא עושים בדיקה אם הילד יכול לפתור את התרגילים גם ללא עזרים – בעזרת חישוב בראש. בשיעור הבא, בודקים את התרגילים הרבים שכבר למדנו, במבחן – ניתן לנסות בלי עזרת המחשה, אם הדבר נעשה במידה מספקת בשיעור הקודם ונבדק בתחילת השיעור, לפני המבחן. בודקים פעם אחת עם הציר ופעם אחת בלעדיו. מבחן:

1+0=
2+0=
1+1=
2+1=
0+1=
1+2=
0+2=
3+0=
3+2=
3+1=
0+0=
5+0=
10+0=
4+2=
5+2=
8+2=
8+0=
8+1=

התרגילים ועוד אפס, ועוד אחד, ועוד שתיים, מספר פחות עצמו, לגבי הספרות אפס עד שמונה או עד עשר. הכמות הגדולה של התרגילים אולי תפחיד וניתן לחלק לכמה מנות. אולם הכמות הזו נותנת לילד גם הרגשת גאווה – כמה תרגילים הוא כבר יודע, ומסוגל לחשב בראש – ולא בעזרת אצבעות או מניה טכנית של חפצים, בלי להפנים את הכמות או לזכור את התרגיל.

זו כמות יפה של תרגילים (30) שהילד יודע ומחשב בראש. עכשיו ניתן להכפיל את כמות התרגילים שהילד יודע ע”י שימוש בחוק החילוף. עושים את זה בשיעור הבא כדי לא להעמיס יותר מדי בבת אחת. בודקים את אמינות ומשמעות חוק החילוף בעזרת סוגי ההמחשה השונים –
בדידים, ציר מספרים על הרצפה עם מדבקות גדולות, ציר מספרים מצויר.
האם באמת 5+2=2+5

השיעור הבא: חזרה על ועוד אפס, ועוד אחד, ועוד שתיים, בעזרת בדידים.
לאחר הבדיקה בהמחשה של מגע עוברים להמחשה בעזרת ציור ואז למספרים.

מומלץ להיעזר במצגת מס’ 11 – חוק החילוף על ציר המספרים