מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

14. ציר המספרים, ועוד אחד

ניתן להמחיש תרגילים בעזרת ציר המספרים . ציר המספרים די מפחיד את הילדים. לפעמים מרוב בהלה (אולי זהו הציר שכריסטופר רובין הלך לחפש) הם לא שומעים את ההסבר . קורה גם, שההסבר נשמע להם פשוט בהתחלה והם לא מבינים שמתייחסים לא רק למספרים אלא גם לרווחים בין המספרים. זהו בדרך כלל המידע שמתפספס. כדאי להסביר ולתרגל אותו באופן יחידני. לעתים המורה מוסיפה גם ציור של הכמות ליד המספר וזה מבלבל עוד יותר:
הילד מנסה להוסיף את הכמות של 2 לכמות של 3 ומגיע ל בזמן שהתרגיל היה כמה להוסיף ל 2 כדי להגיע ל 3 …

כשמבינים היטב את משמעות ציר המספרים ואת משמעות התנועה ימינה ושמאלה על הציר, נפתחות דרכים להבנה של עניינים מסובכים יותר בהמשך, כמו משמעות חוק החילוף לגבי חיסור, חיבור מעל 1+, מספרים שליליים וערך מוחלט.
המספר הראשון בתרגיל (מה שהיה לנו בהתחלה) הוא המספר שעליו עומדים וממנו מתחילים. המספר השני בתרגיל הוא הדילוג או הקפיצה על פני הרווח. התשובה היא המספר שהגענו אליו.

אני לא מתחילה בתרגיל 2=1+1 כי שני האחדים מבלבלים, לא יבדילו בין המספר שעומדים עליו למספר שמדלגים, הרווח. גם לא בתרגיל 1=1+0 כי צעד של אפס יותר קשה לתפיסה. אחרי שאני בטוחה שיש הבנה, אעבור גם לתרגילים האלה. התרגיל 2+1 המשמעות על ציר המספרים היא:
אני עומדת על המספר הראשון 2 והולכת צעד 1 לכיוון המספרים הגדולים כי זה חיבור, אני מקבלת עוד, “ועוד”.
(קשה להבין בהתחלה – מתרחקת מהאפס)
לאיזה מספר הגעתי? 3.
התרגיל הוא 2+1=3

יש לי תרגיל של 3+1
אני עומדת על המספר הראשון, 3 ומדלגת דילוג אחד. לאיזה מספר הגעתי?

2+1=3

10+1=11

עכשיו אפשר לתת לילד לנסות בעצמו ואח”כ לפתור סדרה של תרגילי ועוד אחד, כולל 0+1 בעזרת ציר המספרים. זה מבהיר טוב יותר את העיקרון, ש”ועוד אחד” פירושו התקדמות למספר הבא. אפשר גם להתקדם עד ל 10+1=11 .

מומלץ להיעזר במצגת מס’ 7 לגבי ציר המספרים