מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

36. החשבון כמו סולם עם שלבים שבורים

בחשבון אנו מתבססים על מספר תרגילים שידועים היטב, ונשענים עליהם כמו שמטפסים בסולם, כדי לפתור תרגילים אחרים שאנו חלשים בהם יותר. הטיפוס נעשה כמו בסולם שחלק משלביו שבורים. אם ידוע לנו מהם השלבים החזקים או התרגילים החזקים, ומהם החלשים והרעועים, נוכל לטפס בזהירות בשלבים החלשים, תוך הסתמכות על החזקים. עד עכשיו, התרגילים החזקים הם ועוד ופחות אחד, ועוד ופחות שתיים, והתרגילים “הכפולים”, שלילדים יש נטייה לזכור היטב.

3+3=6
2+2=4
4+4=8
5+5=10
אם אני מכירה את 6+6, יהיה לי קל גם 6+7 כלומר 6+6+1.
אם אני מכירה את 5+5, יהיה לי קל גם 5+6
3+3 יעזור לי עם 3+4.

בתרגילי כפל העניין הזה חשוב במיוחד, בתנאי שמכירים את חוק הפילוג היטב.
עד כמה שידוע לי, לא מלמדים את חוק הפילוג בכלל, וודאי לא בכיתות הנמוכות. זה חוק חשוב, שמאפשר לעשות מניפולציות בתרגילי החשבון, הישענות על תרגילים ידועים וקלים כדי לפתור תרגילים קשים או תרגילים שיש לנו בלק אאוט לגביהם. למשל, 25+4 = 25X2+25X25=50+50
7X5=7X3+7X2=21+14
7X7=4X3+77X= 21+28 = 49
ללא היכולת הזאת אין למעשה שליטה אמיתי בכפל. הבנה של חוק הפילוג דורשת המחשה מעולה, בכמה שלבים, במשך כ- 3 שיעורים. אבל זהו לימוד חשוב ומשתלם.

המשך תרגילים קלים.
אני לא מתייחסת ל-ועוד ופחות אפס כי זה מובן מאליו וגם לא עוזר הרבה. גם ועוד אחד אמור להיות כבר מושרש ואני נעזרת בו רק אם יש תקלות ב-ועוד שתיים.
לפי השיטה של קן העורב אנו מסוגלים לזהות ללא ספירה 3 חפצים. עורכים תחרות בין שני ילדים ונותנים להם לזהות במהירות מספר חפצים. מגלים ומסתירים במהירות בעזרת ספר.

1,2,3 יזוהו בלי בעיה. ארבע הוא שתיים מול שתיים, חמש הוא שתיים ושלוש, שש הוא שלוש מול שלוש.
הילד יכול לזהות מספרים מעל ארבע, (ארבע הוא שלוש ואחד או שתיים ושתיים) אם יחלק את החפצים לקבוצות של שניים ושלושה איברים. למשל חמש יהיה שתיים ושלוש. קודם הילד מציין לעצמו שיש קבוצה אחת של שתיים ואחת של שלוש, ולאחר שהחפצים הוסתרו מסכם את התרגיל, ומזהה את מספר החפצים. באותה צורה, 6 יהיה שתי קבוצות של שלוש (או שלוש קבוצות של שתיים), שבע יהיה שתי קבוצות של שלוש ועוד אחד, או שלוש שתיים ושתיים.
שמונה הוא שתי קבוצות של שלוש ועוד שתיים, או ארבע וארבע (את 4 קשה לזהות בלי לספור). תשע הוא שלוש קבוצות של שלוש.

נתחיל ללמוד על תרגילים מעל 10 ואחר כך נחזור ל-ועוד שלוש, פחות שלוש. מה שמצאתי שעוזר הוא לאחר שנטמע ועוד שתיים, להגיד ש-ועוד שלוש זה כמו ועוד שתיים, ואז עוד אחד. בצורה דומה, פחות שלוש. עושים פחות שתים .(פחות אחד, פחות אחד) ואז מורידים אחד.
4+3=
אם הילד לא זוכר היטב את התרגיל, עוזרים לו. ארבע ועוד שתיים אתה יודע,
זה כמו ועוד אחד ועוד אחד. עכשיו תוסיף עוד אחד למה שיצא.
אחרי כמה משחקים אפשר להניח קצת לנושא ולעבור לתרגילים מעל 10.