מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

Article

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

מאמרים של למידה והתנהגות

אותיות הכתב

אפשר קודם ללמד מה שקל.

ריכוז אותיות וניקוד

אנו לומדים לקרוא מאז שאנו נולדים.

טעויות כתיב

מספר שיטות שעוזרות בנושא זה.

איך ללמד קריאה

קישור בין האות לבין הצליל שלה.

דפי עבודה סימני הניקוד

בכל דף יש גם תרגול לכתיבה נכונה.

דפי עבודה אותיות הדפוס

מקשר אסוציאטיבית, בין צורת הסימן לבין הצליל שלו.