מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

שין בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

שין מתחילים מלמטה בצד ימין, עולים למעלה במעוגל, יורדים שמאלה לאמצע, נכנסים פנימה וסוגרים את המעגל הקטן.

יש ילדים שמתבלבלים בין שין לפא, ההפוכה ממנה – פ  אותיות הכתב נובעות מכתיבה מהירה של אותיות דפוס. האותיות הרגילות מתאימות לתקופה שבה כתבו בדיו על דף
האות שין נכתבה כנראה מימין לשמאל, בצורה של חית הפוכה ואחר כך הקו האמצעי, מלמעלה למטה לאמצע.

הקו השמאלי נוטה מעט אל הקו האמצעי ומתקבלת צורת השין בכתב שאנו מכירים היום.