מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

ריש בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

ריש מזכירה ליטוף על הראש.
ריש בכתב דומה מאד לריש בדפוס, רק יותר מעוגלת. כותבים כרגיל, כי רוב האותיות מתחילות כמו ריש: הולכים אחורה על התקרה, ויורדים בצורה מעוגלת –אל הרצפה.