מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

צדי סופית בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

האות צדי סופית עולה מעל לשורה, אל “הגג”.
כתיבת צדי סופית, כמו פא סופית, מבוססת על האות למד בכתב.

הרבה ילדים מתבלבלים בין שתי הסופיות האלה, לכן גם לצדי סופית יש פטנט לזכירה.
צדי סופית מתחילה כמו ל: בטן, גב ישר, עולים למגדל ומניפים דגל, ואז צדי סופית יוצצצאת החוצצצה – ואז נכנסת פנימה. הסימן הוא כמובן הדגשה של צ במילה יוצאת.