מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

פא בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

פא די דומה לצורתה בדפוס, רק שבדפוס
החלק שנכנס פנימה, (“החדק”) – בא מלמעלה
ובפא בכתב – מלמטה. מתחילים לכתוב את פא כמו ריש. כשכמעט מגיעים למטה מעגלים, ממשיכים כלפי מעלה וכמעט משלימים שמאלה לעיגול. באמצע הדרך של העיגול נכנסים פנימה.

פא עם נקודה בפנים – דגש, נשמעת יותר חזקה. הנקודה בתוכה מזכירה עין של פיל, והמילה פִּיל מזכירה שפא עם נקודה בפנים אומרת פּ, P.
פא ללא נקודה בתוכה אומרת פ, F. אפשר לעשות לתוכה – פוּ. המילה פוּ מזכירה את הצליל פ, F. כשפא נכתבת בסוף המילה אנו משתמשים בפא סופית.