מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

עין בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

קל לזכור את צורת האות עין כי היא דומה לעין.
עומדים על השורה העליונה ויורדים שמאלה למטה בצורה מעוגלת. מגיעים לרצפה, הולכים קצת אחורה ועולים, כמו בלולאה.