מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

נון סופית בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

נון סופית דומה לנון בכתב, שמיישרת את “הברך”. נון סופית יורדת מתחת לשורה, אל ה”מרתף”.
עומדים על השורה העליונה ויורדים למטה, ואל מתחת לשורה.

נון סופית דומה לנון בכתב, שמיישרת את “הברך”. נון סופית יורדת מתחת לשורה, אל ה”מרתף”.
עומדים על השורה העליונה ויורדים למטה, ואל מתחת לשורה.

img17c.gif, 0 kBיש שעשוע ילדים ידוע בנושא: מה זה – קו קצר, קו בינוני וקו ארוך?
כתבנו את המילה: יָוָן.