מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

למד בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

למד היא אות גבוהה, שעולה אל מעל לשורה.
אנחנו אומרים ששתי השורות ביניהן כותבים –
הן כמו “הבית” של האות: יש אותיות שנכתבות בתוך הבית, יש שעולות אל “הגג” או יורדות ל”מרתף”.

למד בכתב כותבים כך: “בטן” , “גב ישר”
“עולים למגדל ומניפים דגל”
.

ניתן לכתוב למד בצורות שונות, וכדאי להכיר אותן; למד בלי “בטן”, או למד שמתחברת אל האות שלאחריה
או לפניה. לא כדאי ללמד את סוגי הלמד השונים
בשיעור שבו לומדים לראשונה להכיר את ל.