מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

לימוד אותיות הכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

לאחר שהילד רכש את אותיות הדפוס והשתלט על כתיבה, אפשר ללמד את אותיות הכתב.

לפני שמתחילים ללמד, בודקים את ידיעות הילד, ב”אבחון המצב הקיים”. רושמים את כל אותיות הכתב על דף, לא על פי סדרן, ונותנים לילד לזהות את האותיות בשמן ולאחר מכן בצלילן. מסמנים עיגול מסביב לאות שהילד ידע את שמה, וריבוע מסביב לאות שהילד זיהה את בצליל שלה.חלק מאותיות הכתב – ניתן ללמוד בקלות רבה. לא חייבים ללמוד את אותיות הכתב לפי הסדר, אפשר קודם ללמד מה שקל. יש כמה אותיות שנכתבות על גבי השורה העליונה או התחתונה, כמו ריש, בית, כף. אותיות אלה כדאי לכתוב במרחק מה מן השורה, לזיהוי קל יותר.