מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

יוד בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

למדנו כבר על האות יוד כשלמדנו את האות וו.
האות יוד היא הילד הקטן של כל האותיות,
ומזכירה בצורתה ירח שתלוי למעלה בשמים.
היא נכתבת כמו ריש קטנה, מן השורה העליונה
ומגיעה עד לאמצע השורה.
צורה לא נכונה של כתיבת האות יוד היא:
יוד ארוכה מדי, שאפשר להתבלבל בינה לבין וו.
יוד כמו האותיות ו,נ,ן – “מאבדת את הראש”
כשהיא נכתבת בכתב.