מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

טית בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

האות טית היא אות גבוהה, שעולה אל מעל לשורה.
מתחילים לכתוב באמצע השורה מימין, יורדים למטה ועולים, כמו טיל.