מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

חית בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

הסימן כדי לזכור את חית הוא: חית דומה לחמור או לחתול.
האות חית היא אחת מן האותיות שנראות בכתב כדומות לצורתן בדפוס: כמו ה,ח,כ,ק ,ר,ת שנכתבות בכתב בצורה מעוגלת.

האות חית מתחילה כמו ריש, ובכתב היא מתחילה כמו
ריש מעוגלת של כתב.
כותבים את חית: מתחילים לכתוב ריש, מלמעלה למטה,
ומוסיפים את הקו, מלמעלה למטה.
צורת כתיבה לא נכונה של ריש היא כאשר הקו המעוגל
רחוק מדי מן הקו הישר, ואז האות נראית כמו: רו.