מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

חטפים

ניתן בקלות ללמוד את משמעות החטף פתח ְַ וחטף סגול ְֶ – משמיטים את שתי הנקודות השוואיות שנופלות למטה, וקוראים את הניקוד שנותר – כמו פתח או סגול רגילים.

ניקוד כמו ְָ חטף קמץ, הוא נדיר. הצליל של חטף קמץ הוא אוֹ ולא אָ, כמזכרת לעידנים רחוקים יותר של השפה העברית.