מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

הא בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

הסימן לזכירת הא הוא: ההר הוליד עכבר.
לסימנים נוספים לזכירת אותיות הדפוס כדאי לקרוא את
הקובץ המרוכז של ‘אותיות וניקוד’.

האות הא בכתב דומה מאוד לצורתה בדפוס: ה
היא מתחילה כמו ריש, מהרחוק לקרוב ומלמעלה למטה.
הא בכתב מתחילה כמו ריש מעוגלת של כתב, ולאחר מכן כותבים עוד ריש מעוגלת, אבל קטנה. חשוב להקפיד שה”ריש” הקטנה תהיה מתחת לקצה התקרה של ההא.

הא נכתבת בין שתי שורות. למעלה הדגמתי כמה אופנים שגויים של כתיבת הא, ושניים נכונים.חשוב לשמור שהאות תיראה כמו היא עצמה ולא כמו אות אחרת –
הא שכתובה לא נכון עלולה להיראות כמו: ח, רו, ר, נו – וכו’.