מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

האות ק

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

קוף – ק

ק דומה ל – לקוף יש זנב כמו לקוף.

איך כותבים קוף

מתחילים לכתוב את הקוף כמו ריש: הולכים אחורה על התקרה, ומתגלשים למטה. אחר כך עומדים מתחת לקצה התקרה של הקוף, מעל לרצפה, ומותחים קו שיורד מתחת לשורה, למרתף.