מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

האות ס

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

סמך – ס

ס דומה ל – כדור שיש בו חור
ויוצא ממנו האויר בצליל: ססס.
ההבדל בין סמך למם סופית הוא, שהסמך מעוגלת
בחלקה התחתון ואילו מם סופית היא מרובעת.

איך כותבים ס

את זאת מזכיר לנו הכדור המנוקב שצלילו ססס.
הולכים על התקרה ואז מעגלים וסוגרים את הסמך
כרגיל, מן הרחוק לקרוב ומלמעלה למטה.