מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

האות נ

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

נוּן – נ

נ דומה ל – נחש, עם ראש קצר וזנב ארוך.
המילה נחש מתחילה בצליל נ וזה מזכיר את הצליל של נון.

נון סופית - ן

ן מיישרת את הברך.
כך קורה גם עם האותיות הסופיות האחרות. בעבר כל האותיות היו כתובות כמו אות סופית. שטף הכתיבה על נייר הביא לכך שהן “מכופפות” את הברך. כאשר נון נמצאת בסוף המילה אנו משתמשים בנון סופית.

איך כותבים נון

מתחילים לכתוב כמו ריש, משרטטים קו קצר מאד ומיד יורדים למטה. יורדים במעלית ומוסיפים את הזנב הארוך של הנחש.