מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

האות ל

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

לָמֵד – ל

ל דומה ל – לא.
למד היא אות גבוהה.

איך כותבים למד

מתחילים מעל לשורה, יורדים לתקרה.
הולכים אחורה על התקרה ומתגלשים למטה.
הסימן לזכירת למד הוא: לא.