מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

האות י

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

יוֹד – י

יוד דומה ל – ירח שתלוי מלמעלה.
יוד היא הילד הקטן של כל האותיות. יוד דומה לריש קטנה:

איך כותבים יוד

הולכים קצת על ‘התקרה’ ויורדים למטה,
אבל רק עד אמצע השורה – לא מגיעים ל’רצפה’.