מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

גימל בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

קשה להבדיל בין האות גימל לבין זין.
יש פטנט נחמד וידוע, כותבים את המילה: זוג 
מצופפים את האותיות ומקבלים מעין תפוח.
האות זין היא הראשונה וגימל האחרונה.

 

עם ילדים עבד יותר טוב הפטנט הבא: גימל  דומה לגמד עם בטן גדולה. המילה גמד מזכירה את האות גימל. 
זין דומה לגמד שעל הטוסיק יש לו זנב. המילה זנב מזכירה את האות ז.

נכתוב את האות גימל: מלמעלה למטה, בין שתי שורות.
החץ למטה איננו חלק מהאות, רק מציין את כיוון הכתיבה.

האות הרביעית בשורה דומה מדי לקו ומטעה.
שאר הצורות הן אופנים שונים ונכונים לכתיבת גימל.