מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

ב בכתב

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

בית

בית בכתב מתחילה כמו ריש בכתב

בית בדפוס מתחילה כמו ריש: הולכים על ה”תקרה”
ויורדים למטה, ואז משלימים את האות.
בית בכתב מתחילה כמו ריש  בכתב. האות נראית כמו בת שיושבת עם ברכיים מקופלות.

כותבים “ריש” ומשלימים את הבית. מתחילים למעלה בחלק הרחוק מאיתנו, חוזרים אחורה בצורה מעוגלת, מסמנים את ה”טוסיק” של הבית, עולים לברכיים ויורדים לכפות הרגלים. חוזרים על נושא הנקודה בתוך ב,כ,פ.

מציירים את בּית על גב הילד והוא מתבקש לזהות איזה אות נכתבה. כותבים בית בין שתי שורות “חזקות” – עשר פעמים, ובוחרים את שלוש היפות ביותר, תוך דיון על טיבן. בית האחרונה בשורה דומה מדי לכף.

פירוט בנושאים הנ”ל נמצא בקובץ על ‘ריכוז אותיות וניקוד.’ הוראות אלה תחזורנה גם לגבי שאר האותיות שנלמד, ולא אציין אותן בהמשך.