מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

איך ללמד קריאה

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

לפני הכל - אבחון המצב הקיים

לימוד קריאה במצגות ב- 25 שיעורים

התחלת קריאה - עידוד קריאה

איך לקרוא מילים ארוכות