מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

קריאה וכתיבה

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

מגוון אמצעים ללימוד קריאה וכתיבה העומדים לרשותכם

אפשר קודם ללמד מה שקל.

אנו לומדים לקרוא מאז שאנו נולדים.

מספר שיטות שעוזרות בנושא זה.

מאמרים ללימוד קריאה

מקשר אסוציאטיבית, בין צורת הסימן לבין הצליל שלו.

בכל דף יש גם תרגול לכתיבה נכונה.